Rund

Voor al uw vragen over rundvee kunt u bij ons terecht. Of het nu gaat om een zieke koe, een verlossing of de veterinaire begeleiding van uw bedrijf. Wij zetten onze expertise in om samen met u een gezonde veestapel te bereiken én te behouden. Want gezonde dieren zijn onontbeerlijk voor een optimaal bedrijfsresultaat.

Wij streven ernaar onze veehouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Bij een groot aantal van onze rundveebedrijven, zowel in België als in Nederland, verzorgen wij de bedrijfsbegeleiding. Omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is, bieden wij begeleiding op maat aan.

Tijdens onze bezoeken komen tal van zaken aan bod, van vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid tot melkcontrole, huisvesting en rantsoen. Verder kunt u bij ons ook terecht voor bloedonderzoek, de onthoorning van uw kalveren en advies op maat over allerlei zaken, zoals vaccinatie, jongvee-opfok of droogstandmanagement.

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Bedrijfsbegeleiding

Een gezonde veestapel, een optimaal bedrijfsresultaat en een gelukkige veehouder. Dat zijn de doelstellingen van onze bedrijfsbegeleiding op maat.

Uw behoeften staan voor ons centraal. We bespreken samen met u wat de aandachtspunten zijn op uw bedrijf. Daar gaan we mee aan het werk. Met realistische, uitvoerbare stappen bouwen we mee aan uw lange termijn visie.

De klemtoon kan bijvoorbeeld liggen op vruchtbaarheid, uiergezondheid of huisvesting. Maar het kan ook zijn dat u kampt met te veel manke koeien, kalveren met diarree of een aanhoudend dalende melkproductie. De focus van de bedrijfsbegeleiding kan in de loop van de tijd ook veranderen of uitbreiden.

Op regelmatige basis – meestal om de twee tot vier weken – bezoeken wij uw bedrijf. Het is onze ervaring dat we op die manier uw bedrijf goed kunnen opvolgen en u optimaal kunnen ondersteunen.

Zit u nog niet in de bedrijfsbegeleiding, maar bent u wel geïnteresseerd? Bel ons gerust of spreek ons aan, dan bekijken we samen welke invulling van bedrijfsbegeleiding het beste past bij uw bedrijf. 

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Perbeemd is een dierenartsenpraktijk die zich richt op landbouwhuisdieren, paarden, geiten, schapen en varkens.

Infectieziekten en preventie

De administratie rondom de vaccinaties en het uitvoeren van de verschillende schema’s vraagt veel aandacht. Wij kunnen u hierbij helpen en ontzorgen. Als u dat wenst, nemen wij u de administratie van de vaccinaties uit handen en zorgen we ervoor dat de juiste dieren op het juiste moment de correcte vaccinatie krijgen.

Infectieziekten die specifiek onze aandacht hebben, zijn IBR, BVD, paraTBC, Neospora, Salmonella, Blauwtong, Mortellaro en stinkpoot. Kalverdiarree en luchtwegproblemen bij de kalveren horen daar ook bij, net als de bestrijding van schurft, luizen en wormen.

Het beheersen van een aantal infectieziekten is wettelijk verplicht. Als bedrijfsdierenarts voeren wij de voorgeschreven staalnames uit en adviseren wij u over de geldende statuten en maatregelen en over aangepaste gezondheids- en preventieprogramma’s. Ook adviezen over huisvesting, hygiëne, vliegenbestrijding en weidemanagement kunnen bij de strijd tegen infectieziekten aan bod komen. Want voorkomen is beter dan genezen.

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Vruchtbaarheid

Wij werken samen met u aan het optimaliseren van de vruchtbaarheid in uw bedrijf, zowel voor melkvee als voor vleesvee. Om dat te bereiken, bezoeken wij uw bedrijf op regelmatige basis. Het is onze ervaring dat het routinematig opvolgen van de vruchtbaarheid leidt tot betere resultaten.

Tijdens onze bezoeken controleren wij systematisch alle dieren die 35 dagen geleden geïnsemineerd zijn op dracht. We onderzoeken ook de dieren die 50 dagen na de kalving nog niet tochtig gezien zijn, dieren met een abnormale uitvloei en alle dieren die om andere vruchtbaarheidsredenen opvallen.

Het vroeg identificeren van niet-drachtige koeien is van belang om het aantal verliesdagen te beperken. We controleren de baarmoeder en de eierstokken op eventuele afwijkingen en stellen zo nodig een passende behandeling in. Op basis van de cycliciteit van de koe adviseren wij over het meest geschikte moment van insemineren.

Wij helpen u graag met onze actuele kennis en ruime ervaring om problemen te detecteren en samen met u op te lossen. Als u dat wenst, kunnen wij ook uw data met betrekking tot de vruchtbaarheid bijhouden en systematisch analyseren.

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Uiergezondheid

Acute uierontsteking is een spoedgeval. Hoe eerder u erbij bent, hoe groter de kans op het redden van het kwartier, of soms zelfs de koe. Aarzel niet om ons te bellen bij de eerste alarmsignalen. Wij zorgen voor een optimale behandeling van uw koe.

Wij begeleiden bedrijven op het gebied van de uiergezondheid. Dat doen we door data het analyseren op koe- en bedrijfsniveau, door stalen te nemen en u te adviseren over aspecten als huisvesting en melktechnieken.

In ons eigen labo worden de melkstalen geanalyseerd. In bijna alle gevallen kunnen wij vaststellen welke kiem de uierontsteking veroorzaakt en kunnen we u een advies op maat geven over de behandeling. In overleg met de dierenarts kunt u ook zelf stalen binnenbrengen op onze praktijk.  

Veehouders hebben bij ons de mogelijkheid om deel te nemen aan het Keno-M-programma. Via Keno-M wordt alle data op één plek nauwkeurig bijgehouden en geïntegreerd. Die werkwijze biedt de dierenarts en de veehouder de mogelijkheid heel efficiënt en kort op de bal aan de uiergezondheid te werken.

Een goede uiergezondheid is belangrijk. We helpen u bij de aanpak van problemen en – minstens zo belangrijk – het voorkomen ervan. Of het nu gaat om een probleem met klinische uierontsteking, een te hoog celgetal of droogstand, wij bieden zorg op maat, zowel op bedrijfsniveau als voor de individuele koe. 

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Vleesvee

Onze aandacht gaat uit naar de gezondheid en het welzijn van de dieren en het optimaliseren van de groei. Wij horen graag van u hoe het gaat op uw bedrijf en kunnen u bijstaan op tal van vlakken.

Elk levend en gezond kalf is een prioriteit voor uw bedrijf. U kunt dag en nacht rekenen op onze verloskundige hulp. Ook voor drachtdiagnoses, de behandeling van een zieke koe of een ziek kalf en voor de preventie van infectieziekten bent u bij ons aan het juiste adres.

Daarnaast kunnen wij ook op regelmatige basis bezoeken aan uw bedrijf inplannen. Tijdens deze routinematige bezoeken bieden we u bedrijfsbegeleiding op maat. Samen met u werken we aan de aandachtspunten op uw bedrijf. We beoordelen de gezondheid van de dieren en zetten onze diergeneeskundige kennis en kunde in om tot een optimale gezondheid en groei van de dieren te komen.   

Het opstellen en uitvoeren van vaccinatieschema’s hoort daarbij, net als het opvolgen van de vruchtbaarheid, door op regelmatige basis drachtdiagnoses uit te voeren. Andere cruciale aandachtspunten zijn het optimaliseren van de opfok en het opvolgen van de gezondheid van de kalveren. De bestrijding van vaak voorkomende ziektes als luchtwegproblemen en diarree is daarbij een belangrijk onderdeel.

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Huisvesting

Of het nu gaat om het bouwen van een nieuwe stal of het plaatsen van een melkrobot: wij hebben de expertise in huis om met u mee te denken bij de uitwerking van nieuwe projecten. Maar ook als het gaat om het zoeken naar oplossingen binnen een bestaande omgeving denken wij met u mee.

Hoe kunt u overbezetting tegengaan? Welk type bedding is het meest geschikt voor uw bedrijf? Hoe kunt u de beschikbare ruimte optimaal benutten en welke ruimte in uw bedrijf is geschikt voor welke groep? Welke aanpassingen zijn haalbaar om binnen een bestaand gebouw het comfort en de gezondheid van de dieren te optimaliseren? Samen zoeken we naar oplossingen. 

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Rantsoen

We zetten onze diergeneeskundige expertise in om met u mee te denken en u te adviseren over het rantsoen. Onze kracht als dierenarts is dat wij letterlijk starten tussen de koeien en de algehele gezondheidstoestand van uw dieren bekijken en beoordelen.

Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer de conditiescore (BCS), de consistentie van de mest, de pensvulling en het herkauwen. We beoordelen het voeder in de krib en in de kuil en linken de productie en de algehele gezondheidstoestand van de koeien met het rantsoen.

Met gericht bloedonderzoek kunnen we de mineralen en vitamines die essentieel zijn voor de gezondheid van uw koeien beoordelen en monitoren. Zo kunt u tijdig bijsturen als dat nodig blijkt te zijn.

Voor ons is een goede samenwerking tussen veehouder, voederadviseur en dierenarts essentieel en een belangrijk uitgangspunt. Door goed samen te werken, komen we tot de meest optimale oplossing voor uw bedrijf.  

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.    

Jongvee-opfok

Wij hebben de expertise in huis om samen met u te werken aan een optimale opfok van uw jongvee. Van de geboorte tot de eerste lactatie volgen we uw jonge dieren op, kijken we mee en analyseren we hun evolutie.

Een optimale opfok zorgt voor een gezonde en productieve nieuwe generatie melkkoeien. Afhankelijk van wat nodig is, kunnen wij samen met u het biestmanagement, de huisvesting of het rantsoen onder de loep nemen. Indien nodig kunnen we ook de antistoffen in het bloed bepalen, longspoelingen uitvoeren of mestonderzoek doen.

We streven ernaar typische problemen tijdens de opfok, zoals kalverdiarree, parasitaire infecties of luchtweginfecties, te voorkomen. Als deze problemen zich toch voordoen, dan werken we samen met u aan een oplossing.

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Perbeemd is een dierenartsenpraktijk die zich richt op landbouwhuisdieren, paarden, geiten, schapen en varkens.

Management van droge koeien

Veel verbeteringen en oplossingen beginnen bij het management van de droge koeien. Wij hebben de ervaring en expertise in huis om samen met u deze belangrijke groep op te volgen en ervoor te zorgen dat uw dieren in deze belangrijke periode in hun productieve leven optimaal functioneren. 

Wij kijken naar de koeien en letten op zaken die specifiek voor deze groep belangrijk zijn. Daarbij horen onder meer de conditiescore, het comfort van de koe, de huisvesting, het beenwerk, het rantsoen en de mineralenbalans. Indien nodig kunnen we ook bloed- en urineanalyses uitvoeren.  

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Operaties en ingrepen

U kunt bij ons terecht voor veel voorkomende ingrepen, zoals keizersnedes, lebmaagoperaties, het herstellen van navelbreuken of het uitvoeren van klauwamputaties. Ook voor wondverzorging, buikchirurgie (bijvoorbeeld bij torsie of invaginatie) of hersteloperaties van kromme poten bent u bij ons aan het juiste adres.

Veel operaties en ingrepen kunnen in uw bedrijf worden uitgevoerd. Voor kalveren bieden wij u ook de mogelijkheid om de dieren in onze praktijk te laten opereren. Wij beschikken over een aangepaste operatie- en hospitalisatieruimte, wat ons in staat stelt uw kalf na de ingreep optimaal op te volgen. 

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.

Klauwgezondheid

Een goede klauwgezondheid is belangrijk voor de algehele gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de koe. Ook de algemene beweeglijkheid van de kudde is van belang. Wij kunnen die voor u beoordelen en u adviseren over preventieve maatregelen.

Wij bekappen en behandelen individuele manke koeien en behandelen alle soorten mankheden bij koeien, zoals stinkpoot, bleinen, zoolzweren, trauma, wonden en klauwamputaties. We beschikken ook over een eigen klauwkapbox.    

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.    
 

Contactgegevens

Dierenartsenpraktijk Perbeemd
Sint Lenaartseweg 67
2990 Loenhout

Volg ons op social media

Openingstijden

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

8u - 12u30 en 13u30 - 17u
8u - 12u30 en 13u30 - 17u
8u - 12u30 en 13u30 - 17u
8u - 12u30 en 13u30 - 17u
8u - 12u30 en 13u30 - 17u
enkel spoed
enkel spoed

Medicatie

Ophalen van bestellingen kan tijdens de openingsuren.

WhatsApp-service: stuur een bericht voor het plaatsen van een bestelling:

Spoedgevallen

Wij zijn permanent bereikbaar voor spoedgevallen.