Vaccinatie en ontwormen

Vaccinatie

Clostridium

De groep van Clostridium bacteriën is verantwoordelijk voor een aantal ernstige aandoeningen bij het schaap. Enterotoxemie, ook wel 't bloed' genoemd, is de meest beruchte. Het is een aandoening die op alle leeftijden kan voorkomen, maar meestal de goed doorvoede, snel groeiende lammeren treft. Een lam ligt vaak zonder ziekteverschijnselen vooraf plots dood in de weide. 

Preventie is van levensbelang aangezien de ziekte een zeer acuut en dodelijk verloop kent. Behandeling komt meestal te laat. Vaccinatie geeft een 100% bescherming tegen Clostridium.

 

Blauwtong

Blauwtong is een aangifteplichtige ziekte. Dankzij vaccinatie is deze ziekte echter goed te bestrijden. Het virus wordt verspreid via kleine muggen en schapen kunnen hier erg ziek van worden en zelfs sterven. Door vaccinatie heeft uw schaap een goede bescherming tegen deze ziekte.

 

 

Zomerlongontsteking

 

Zomerlongontsteking is in tegenstelling tot de naam, een ziekte die voorkomt vanaf de lente tot diep in de herfst. De longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie, Pasteurella haemolytica, en de ziekte treft voornamelijk opgroeiende lammeren. Al kunnen oudere dieren ook ziek worden. De ziekte kent vaak een acuut verloop en is in de meeste gevallen dodelijk. Behandeling komt dan ook vaak te laat. Vaccinatie tegen zomerlongonsteking is dus zeker aangewezen en geeft de schapen een goede bescherming tegen de ziekte.

 

 

Rotkreupel

 

Rotkreupel is een bacteriële aandoening die voornamelijk voorkomt in de lente en de herfst. Het is een ontsteking van de huid tussen de 2 klauwen waardoor schapen pijn hebben en moeilijk kunnen lopen. Rotkreupel is zeer besmettelijk waardoor het best de hele kudde nagekeken en behandeld wordt. De nadruk ligt hierbij op preventie en regelmatige klauwverzorging. Vaccinatie tegen rotkreupel is mogelijk.  

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen en u te adviseren.

 

Ontwormen

De meeste schapen zijn drager van wormen of wormeieren, maar een leven zonder wormbesmetting is voor ieder schaap een beter leven.  

 

Samen met u maken wij een ontwormplan op voor uw schaap. Door het doen van mestonderzoek, de inzet van de juiste ontwormingsmiddelen en een goed advies kunnen wij uw schaap zo optimaal mogelijk wormvrij houden. Hierbij hechten we bij schapen veel belang aan het voorkomen van resistentie tegen ontwormingsmiddelen. 

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.