Infectieziekten en preventie

Minstens tweemaal per jaar, of vaker indien nodig, overlopen wij samen met u de belangrijke infectieziekten en de preventie ervan op uw bedrijf. We stellen de nodige behandelingen voor en werken een plan van aanpak uit. We adviseren over vaccinatieschema’s, de uitvoering ervan en het correct gebruik van de vaccins.

De administratie rondom de vaccinaties en het uitvoeren van de verschillende schema’s vraagt veel aandacht. Wij kunnen u hierbij helpen en ontzorgen. Als u dat wenst, nemen wij u de administratie van de vaccinaties uit handen en zorgen we ervoor dat de juiste dieren op het juiste moment de correcte vaccinatie krijgen.

Infectieziekten die specifiek onze aandacht hebben, zijn IBR, BVD, paraTBC, Neospora, Salmonella, Blauwtong, Mortellaro en stinkpoot. Kalverdiarree en luchtwegproblemen bij de kalveren horen daar ook bij, net als de bestrijding van schurft, luizen en wormen.

Het beheersen van een aantal infectieziekten is wettelijk verplicht. Als bedrijfsdierenarts voeren wij de voorgeschreven staalnames uit en adviseren wij u over de geldende statuten en maatregelen en over aangepaste gezondheids- en preventieprogramma’s. Ook adviezen over huisvesting, hygiëne, vliegenbestrijding en weidemanagement kunnen bij de strijd tegen infectieziekten aan bod komen. Want voorkomen is beter dan genezen.

Bel ons gerust om een afspraak in te plannen.